Služby

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence pohybu peněžních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu
 • evidence přijatých a vydaných faktur
 • evidence majetku
 • tvorba účetních knih a záznamů

Vedení daňové evidence

 • evidence účetních zápisů formou peněžního deníku
 • evidence přijatých a vydaných faktur
 • evidence majetku
 • tvorba ostatních účetních knih

Mzdová evidence

 • zpracování mezd zaměstnanců
 • evidence zaměstnanců (přihlášení, odhlášení)
 • komunikace se státní správou (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ apod.)
 • ostatní úkony spojené se zaměstnanci (potvrzení o příjmech)

Personalistika

 • tvorba pracovních smluv
 • vedení osobní složky zaměstnanců
 • poradenství
 • přihlášky a odhlášky u OSSZ a zdravotních pojišťoven

Ostatní služby

 • účtování v režimu plátce/neplátce DPH
 • služby pro podnikající právnické a fyzické osoby
 • zpracování daňových přiznání
  • daň z příjmu právnických a fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • majetkové daně (daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací)
  • jednání s příslušným finančním úřadem na základě plné moci


ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH VŽDY PŘIZPŮSOBÍME VAŠIM INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM

Pohoda
© Copyright 2011 1.LH Consulting s.r.o, All rigths reserved.
Created by Crossmind